Ysgol Maes Y Gwendraeth

Dyddiadau Pwysig

Dyma i chi ddyddiadau pwysig ar gyfer eich dyddiaduron!

 

Blwyddyn 12:

Mawrth 17eg 2016- Noson rieni Blwyddyn 12 a 13

Mawrth 22ain 2016 - Cynhadledd UCAS yng Nghaerfyrddin

Mehefin 20fed - 24ain 2016 - Wythnos Bagloriaeth

Gorffennaf 4ydd - 8fed 2016 - Wythnos Profiad Gwaith

Mehefin 30ain a Gorffennaf - Gweithdai UCAS a Byd Gwaith

Mehefin 30ain 2016 - Noson rieni UCAS

Awst 18fed 2016 - Cyhoeddi canlyniadau UG

 

Blwyddyn 13:

Hydref 15fed 2015- Dyddiad terfynol cyflwyno ceisiadau UCAS am gyrsiau Rhydychen /Caergrawnt/Meddygaeth/Deinyddiaeth/Milfeddygaeth

Tachwedd 3ydd a’r 4ydd 2015 - Ffug gyfweliadau

Ionawr 15fed 2016 - Dyddiad terfynol cyflwyno pob cais UCAS

Mawrth 17eg 2016- Noson rieni Blwyddyn 12 a 13

Awst 18fed 2016 - Cyhoeddi canlyniadau UG

 

Amserlen Arholiadau 2016

http://www.wjec.co.uk/exam-officers/Website_Examination_%20Timetable%20_2015-2016.pdf?language_id=1