Ysgol Maes Y Gwendraeth

Paratoi ar gyfer y dyfodol

System pwyntiau UCAS (ar gyfer cyrsiau hyd at Fedi 2016)

Pan fyddwch yn derbyn cynnig oddi wrth brifysgolion, gall hyn naill ai fod ar ffurf graddau (e.e. BBC) neu ar ffurf pwyntiau (e.e. 280 o bwyntiau). Mae’r tabl isod yn dangos tariff UCAS (sef gwerth pwyntiau’r cymwysterau gwahanol):

 

 

Lefel A

 

Gradd

UG

U2

Cwrs CACHE

L3 Estynedig

A*

-

140

420

A

60

120

340

B

50

100

290

C

40

80

240

D

30

60

140

E

20

40

80

 

BTEC Lefel 3

 

Anrhydedd *

140

Anrhydedd

120

Teilyngdod

80

Llwyddo

40

 

Yn ychwanegol, rhoddir pwyntiau UCAS am y cymwysterau canlynol:

 

Cymhwyster

Pwyntiau UCAS

Bagloriaeth Cymru (Uwch)

120

Sgiliau Hanfodol Lefel 3

20

Sgiliau Hanfodol Lefel 2

10

 

Arholiadau Cerdd

 

Pwyntiau

UCAS

Ymarferol

Theori

Gradd 6

Gradd 7

Gradd 8

Gradd 6

Gradd 7

Gradd 8

75

 

 

Anrhydedd

 

 

 

70

 

 

Teilyngdod

 

 

 

60

 

Anrhydedd

 

 

 

 

55

 

Teilyngdod

Llwyddo

 

 

 

45

Anrhydedd

 

 

 

 

 

40

Teilyngdod

Llwyddo

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

Anrhydedd

25

Llwyddo

 

 

 

 

Teilyngdod

20

 

 

 

 

Anrhydedd

Llwyddo

15

 

 

 

Anrhydedd

Teilyngdod

 

10

 

 

 

Teilyngdod

Llwyddo

 

5

 

 

 

Llwyddo

 

 

Dyma wefannau defnyddiol wrth fynd ati i wneud penderfyniadau pwysig ar gyfer y dyfodol:

 Ar gyfer ymchwil i brifysgolion:

 

www.ucas.com

www.thecompleteuniversityguide.co.uk  

www.opendays.com  

http://university.which.co.uk/   

www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk 

 www.prospects.ac.uk

http://unistats.direct.gov.uk/  

www.studentbook.org 

www.colegcymraeg.ac.uk 

 www.cadarn.ac.uk/cy

Cyffredinol:

www.cbac.co.uk  

https://targetcareers.co.uk/ 

 www.thestudentroom.co.uk  

www.gyrfacymru.com

www.gapyear.com 

www.yearoutgroup.org  

www.notgoingtouni.co.uk  

www.milkround.com  

www.nhscareers.nhs.uk 

www.volunteering-wales.net