51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Cwricwlwm

Cwricwlwm yr Ysgol

Defnyddir amrywiaeth o ddulliau dysgu, gan eu haddasu i ofynion gwahanol y pynciau. Mae gwaith llafar, darllen ac ysgrifennu yn bwysig ymhob testun. Felly, rhoddir tasgau i’r disgyblion i’w cyflawni fel unigolion, mewn grwpiau, fel dosbarth ac yn ddeuoedd. Gwneir gwaith ymarferol a gwaith ymchwiliadol o wahanol fathau ymhob testun.

Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol o ddydd i ddydd. Addysgir mathemateg yn ddwyieithog gyda geiriau allweddol yn cael eu cyflwyno yn y Gymraeg a’r Saesneg, gyda disgyblion yn eistedd yr arholiad trwy gyfrwng y Gymraeg. Ceir mynediad gan bob disgybl i bapur arholiad cyfrwng Saesneg. Mae’r Fagloriaeth Gymreig yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Gall disgyblion ddewis astudio Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Saesneg neu’r Gymraeg. Mae cyrsiau Partneriaeth Dinefwr yn cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg, ond mae hyn y dibynnu ar ddarpariaeth y coleg. Mae pob pwnc arall yn cael eu cyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Cyfnod Allweddol 4

Yng Nghyfnod Allweddol 4 mae pob disgybl yn astudio’r testunau craidd sef Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth. Mae pob agwedd o’r Fagloriaeth Gymreig yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae

Addysg Rhyw, Addysg Gorfforol, Addysg Grefyddol, Gyrfau a’r Fagloriaeth Gymreig yn statudol i bawb. Ceisir sicrhau Cwricwlwm cytbwys i bob disgybl drwy roi testunau eraill, sef y testunau digraidd a rhai testunau ychwanegol na nodir yn y Cwricwlwm Cenedlaethol e.e. cyrsiau Galwedigaethol mewn tri bloc dewis. Mae union gyfansoddiad y blociau hyn yn amrywio, yn ol amgylchiadau, o flwyddyn i flwyddyn.

 

Cyfnod Allweddol 5

Mae’r ysgol yn gweithredu system chweched agored ac mae cyfle gan ddisgybl i ddewis llwybrau addysg arbennig. Bydd llyfryn ar gyfer Blwyddyn 12 yn cael ei baratoi sy’n esbonio y dewis helaeth sydd ar gael. Gellir astudio cyrsiau academaidd, cyrsiau galwedigaethol neu gyfuniad o’r ddau.