51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Cyngor Ysgol

Llais Maes

 

  1. Eich cyfle chi i leisio eich barn a chyfrannu at wella ein hysgol.
  2. Eich cyfle i gynrychioli barn eich cyd-ddisgyblion a chodi materion gyda’r UDRh.
  3. Eich cyfle i fwrw ymlaen â phrosiectau ar ran y disgyblion a chyfrannu at gynllunio ac at faterion ysgol gyfan.

Fforwm Blwyddyn:

Bydd y Fforwm Blwyddyn yn trafod materion megis;

-          Gwersi

-          Gwaith Cartref

-          Llawlyfr Disgybl

-          Camau disgyblu

-          Gwobrwyo

-          Gweithgareddau codi arian

 

Cyngor Ysgol:

Bydd y Cyngor llawn yn trafod materion megis;

-          Polisïau

-          Adeilad

-          Trefn y Dydd

-          Trefniadau Cinio

-          Toliedau

-          Adnoddau’r Ysgol

-          Elusennau

-          Penodiadau staff

COFIWCH!!  Mae hwn yn gyfrifoldeb pwysig sy’n gallu effeithio’n gadarnhaol ar yr ysgol. Fe fyddwch o fewn yr wythnos nesaf yn cael y cyfle i bleidleisio – gwnewch yn siwr eich bod yn dewis yn gall ac yn dewis person brwdfrydig sy’n barod i leisio barn a chynrychioli eich dosbarth a’r flwyddyn yn dda.

 Llais Maes 2