51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Llais Rhieni/Gofalwyr

Barn Rhieni a Gofalwyr.

Fel ysgol teimlwn ei fod yn bwysig ein bod yn casglu eich barn am waith yr ysgol; gofynnwn felly eich bod yn cwblhau holiaduron sy’n briodol i chi.  Bydd yr ysgol yn defnyddio’ch ymatebion wrth lunio ac addasu’r ddarpariaeth ar gyfer y dyfodol.

Diolch am eich ymatebion a’ch cefnogaeth.