51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Llyfrgell

Gwybodaeth

 Mrs Angela Evans yw’r llyfrgellydd llawn amser.

 Mae’r llyfrgell wedi ei lleoli ar y llofft wrth fyned i mewn o’r prif adeilad.    Mae’n cynnig gwybodaeth am eich pynciau ysgol i gyd, yn y Gymraeg ac yn y Saesneg.

Fe fydd nid yn unig yn rhoi cymorth i chi gyda’ch gwaith ysgol ond yn rhoi cyfle i chi ddarganfod gwybodaeth am eich diddordebau ac yn ateb eich cwestiynau chi.

Mae yna stoc dda o lyfrau ffuglen a fydd yn rhoi oriau o fwynhad a phleser i chi.

Mae’r llyfrgell ar agor ar bob diwrnod ysgol o 8.30 - 4.30 dydd Llun - dydd Iau ac o 8.30- 4.00 ar ddydd Gwener.

Ar gau o 12.00 - 12.30

Mae’r llyfrgell ar agor yn ystod yr egwyl ac amser cinio ar gyfer darllen, llogi’r cyfrifiaduron a benthyg a dychwelyd llyfrau.

 Egwyl - ar agor i bawb

 Amser Cinio

Dydd Llun a dydd Mercher - Blwyddyn 7 ac 8

Dydd Mawrth a dydd Iau - Blwyddyn 9 a 10

Dydd Gwener - ar agor i bawb ar gyfer gwaith cartref a darllen tawel yn unig.

Gall Blwyddyn 11 a Dosbarth 6 defnyddio’r llyfrgell pob amser cinio.

 

Gall disgyblion ddefnyddio’r llyfrgell gyda chaniatâd athrawon a chytundeb y llyfrgellydd yn ystod gwersi.

 Gall disgyblion Bl. 12 a 13 ddefnyddio’r llyfrgell ar gyfer gwaith ymchwil yn ystod eu gwersi rhydd.

 

Beth am fenthyg llyfr?

 Mae rhaid i bob llyfr gael ei stampio allan gan y llyfrgellydd cyn mynd ag e o’r llyfrgell.

 Gallwch fenthyg 3 lyfr ar y tro (gall dosbarth 6 cael 5) a gallwch eu cadw am dair wythnos.

 Gofynnwn ichi ddychwelyd y llyfrau yn brydlon fel y gall eraill eu mwynhau hefyd.

 Os nad oes disgybl arall wedi eu llogi gallwch ail stampio eich llyfrau a’u cadw am bythefnos arall.

 Os byddwch yn anghofio eu dychwelyd fe gewch eich atgoffa.

 

Gwefannau’r Llyfrgell

 

 Gallwch chwilio am ‘llyfrgellmaes’ i ddod o hyd i wefannau’r llyfrgell neu dilynwch y cysylltiadau yma.

 

Llyfrgellmaes ar Trydar/Twitter:                                        Trydar

 

http://www.twitter.com/llyfrgellmaes

 

Dyma rhestr o wefannau i helpu chi gyda’ch gwaith Diigo:       http://www.Diigo.com/user/llyfrgellmaes               Dongo

  

 Lluniau gweithgareddau’r llyfrgell

Flickr:  http://www.flickr.com/llyfrgellmaesygwendraeth                 Flikr