51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Cysylltu a ni

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc Cefneithin, Llanelli
Sir Gaerfyrddin, SA14 7DT

Ffôn:01269 833900
Ebost:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Llythyron

 

Adroddiad Y Llywodraethwyr

 

 

 

Pydd

 

 

 

Dysgu CymraegTywydd Garw

Ionawr 12fed 2017 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

O wrando ar y cyfryngau yn y dyddiau diwethaf, rydych yn ymwybodol ein bod yn disgwyl tywydd gwael dros y diwrnodau nesaf. Os bydd angen cau’r ysgol yn y bore, byddaf yn rhoi gwybod trwy’r ffynonellau canlynol:

  • Tudalen flaen gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin
  • Gwefan yr ysgol
  • App a thudalen Facebook yr ysgol
  • Bydd Radio Cymru ynghyd â gorsafoedd a gwefannau cenedlaethol BBC yn cyhoeddi’r newyddion diweddaraf wrth iddo gael ei ryddhau gan y Cyngor Sir.

 

Bydd y wybodaeth a ddosberthir yn nodi un o’r opsiynau canlynol:

  • Bod yr ysgol ar agor i bob disgybl
  • Bod yr ysgol ar gau i bob disgybl
  • Bod yr ysgol yn rhannol agored i flynyddoedd penodol yn unig. (Bydd yr wybodaeth yma ar wefan, App a thudalen Facebook yr ysgol).

 

Os byddai’r ysgol yn gorfod cau yn ystod y dydd a’r bysiau yn penderfynu dod i hôl plant yn gynnar, sicrhewch bod modd i’ch plentyn gysylltu gyda chi a chael mynediad i’r cartref os yn dod adref yn gynnar.

 

 

Yn gywir / Yours faithfully

 

Wyn Evans

Pennaeth / Headteacher