51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Contact us

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli
Carmarthenshire, SA14 7DT

Tel:01269 833900
Email:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Documents

 

CLAWR (1)

 

CLAWR Wefan CA4 2018 19

 

Prsopectus Saes 2018

 

   Complaints

 

Healthcare Needs

 

 

 

 

 

Ysgol Maes y Gwendraeth – Pupil Deprivation Grant Statement.

 

The Pupil Deprivation Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been’ looked after’ continuously for more than six months (LAC). Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will bring about changes quickly for learners eligible for free school meals or who are LAC. As a school we have agreed the following three steps:

 

To identify the target groups of pupils, their characteristics and learning needs

 

To plan interventions which make the most effective use of resources

 

To monitor and evaluate the impact of resources

 

In 2017-18, Ysgol Maes y Gwendraeth was provided with a PDG allocation of £82,800. At Ysgol Maes y Gwendraeth we have a comprehensive plan, agreed and monitored by Carmarthenshire Local Authority and ERW, to promote progress and remove barriers to learning for students eligible for this funding. We have used the available funding to:

 

 • enhance teaching and learning by providing programmes of support
 • provide sustainable intervention and support programmes that are proven to have the greatest impact.
 • refine data tracking systems to identify these learners’ needs
 • improve attendance rates of targeted pupils
 • develop leadership capacity to monitor the progress of improvement plans and measure their impact on groups of pupils

 

 

Welsh Government statutory guidance:
Informing parents about their rights to petition a meeting with the Governing Body
http://gov.wales/topics/educationandskills/publications/guidance/parents-meetings-statutory-guidance/?lang=en

 

 1. Ymarferion Eisteddfod 

         

  1. Llys 

  Cyfnod bore 

  Egwyl 

  Cinio; 12.50y.p. 

  Arthne 

  Band 

  Cerdd 

   

  BanerCelf 

  Cyndeyrn 

  Band 

  Cerdd 

  Meimigan bop 

  B7 

   

  DawnsioDisgo 

  AddysgGorfforol 

  Darog 

  Cor 

  StiwdioDdrama 

   

   

  Y faner 

  T4 

  AdroddDigri  

  B7 

  Y faner 

  T4 

  DawnsioDisgo 

  B7 

   

  Non 

  Band 

  Neuadd 

  AdroddDigri  

  B13 

  DawnsioDisgo 

  B13 

   

 1. Dyletswyddcinio (bloc Technoleg/Gwyddoniaeth) - Gareth a Tracey. 

Bl 7 – 9 

 1. Disgyblion y partiCerddDantIau I fyndI'rneuaddberfformio am 11.10, sef 5 munudcyndechrauegwyl (NC). 

 2. YmarferCôrIau am 1:00 ynyrystafellGerdd (MJ/NR) 

 3. Rheoliaith = ei/eu 

 4. Idiom yrwythnos = Gwneudmôr a mynydd o rywbeth 

 5. Disgyblioncanlynol oflwyddyn 7ifyndynsythiystafell A11 arolcael marc presennolgyda'uLlawlyfrDisgybl: Jac Ashford Thomas, Dylan Cleaver, Rhys Davis-Goodman, Jack Ditch, William Dyer, Connor Evans, Harri Jones, Orion Lewis, Jack Phillips, Harri Price, Osian Roberts, Maison West ac Aeddan Wharton. 

 6. TiwtoriaidBl 8 I gasglullythyronNosonYmgynghorolBl 8 o'rystafellGynadleddaa'udosbarthu bore 'ma. (WT) 

 7. Blwyddyn 9 - BlaendalGlanllynimewnyrwythnos hon. Cyfleolaf! 

 

Bl10 - 13 

 1. YmarferCôrCerddDantHŷn am 12.40 yn y neuaddberfformio (NC). 

 2. PartiLlefaruBlwyddyn 10 – 13iystafell B10 amseregwyl. PWYSIG – angenenwauterfynol