51.80297669999999,-4.090425500000038,16

Contact us

Ysgol Maes Y Gwendraeth
74 Heol Y Parc, Cefneithin, Llanelli
Carmarthenshire, SA14 7DT

Tel:01269 833900
Email:swyddfa@maesygwendraeth.org


Ysgol Maes Y Gwendraeth

Letters

 

 Gov Report

 

 

 

Pydd

 

Dysgu CymraegInclement Weather

January 12th 2017

Dear Parent / Guardian,

 

You may be aware that we are anticipating severe weather in the next few days. If I decide that it would be impossible for the school to open in the morning, then I shall let parents know using the following media outlets:

Ø  The front page of the Carmarthenshire County Council website

Ø  The schools web page

Ø  The schools App and Facebook page

Ø  The BBC national radio station and website broadcast the latest information as it gets released by the county council

 

The information released will note one of the following options.

Ø  The school will be open to all pupils

Ø  The school will be closed to all pupils

Ø  The school will be partially open for specific year groups only (this information will be on the school website and Facebook page).

 

Should the school have to close early during the day and the school transport decide to collect children early, please ensure that your child either has a means of contacting you or access to the family home.

 

Yn gywir / Yours faithfully

 

Wyn Evans

Pennaeth / Headteacher

 

 

/ January 12th 2017

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

O wrando ar y cyfryngau yn y dyddiau diwethaf, rydych yn ymwybodol ein bod yn disgwyl tywydd gwael dros y diwrnodau nesaf. Os bydd angen cau’r ysgol yn y bore, byddaf yn rhoi gwybod trwy’r ffynonellau canlynol:

Ø  Tudalen flaen gwefan Cyngor Sir Gaerfyrddin

Ø  Gwefan yr ysgol

Ø  App a thudalen Facebook yr ysgol

Ø  Bydd Radio Cymru ynghyd â gorsafoedd a gwefannau cenedlaethol BBC yn cyhoeddi’r newyddion diweddaraf wrth iddo gael ei ryddhau gan y Cyngor Sir.

 

Bydd y wybodaeth a ddosberthir yn nodi un o’r opsiynau canlynol:

Ø  Bod yr ysgol ar agor i bob disgybl

Ø  Bod yr ysgol ar gau i bob disgybl

Ø  Bod yr ysgol yn rhannol agored i flynyddoedd penodol yn unig. (Bydd yr wybodaeth yma ar wefan, App a thudalen Facebook yr ysgol).

 

Os byddai’r ysgol yn gorfod cau yn ystod y dydd a’r bysiau yn penderfynu dod i hôl plant yn gynnar, sicrhewch bod modd i’ch plentyn gysylltu gyda chi a chael mynediad i’r cartref os yn dod adref yn gynnar.

 

Dear Parent / Guardian,

 

You may be aware that we are anticipating severe weather in the next few days. If I decide that it would be impossible for the school to open in the morning, then I shall let parents know using the following media outlets:

Ø  The front page of the Carmarthenshire County Council website

Ø  The schools web page

Ø  The schools App and Facebook page

Ø  The BBC national radio station and website broadcast the latest information as it gets released by the county council

 

The information released will note one of the following options.

Ø  The school will be open to all pupils

Ø  The school will be closed to all pupils

Ø  The school will be partially open for specific year groups only (this information will be on the school website and Facebook page).

 

Should the school have to close early during the day and the school transport decide to collect children early, please ensure that your child either has a means of contacting you or access to the family home.

 

Yn gywir / Yours faithfully

Wyn Evans

Pennaeth / Headteacher