Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Adroddiad Estyn

Astudiaeth Achos Estyn
Yn dilyn arolwg gan Estyn, gwahoddwyd yr ysgol i baratoi astudiaeth achos arfer orau i ddathlu'r pwysigrwydd a roddir i fforymau llais y disgybl, llwybrau gyrfa ac ABCh. Mae canfyddiadau'r astudiaeth achos hon bellach ar gael i ysgolion eraill yng Nghymru i fabwysiadu'r arferion arloesol sy'n bodoli ym Maes y Gwendraeth. Maent i'w gweld ar wefan Estyn a'r ysgol.
Gallwch ddarllen yr astudiaeth achos gan ddilyn y ddolen isod;
https://www.estyn.llyw.cymru/arfer-effeithiol/gwaith-yr-ysgol-mewn-perthynas-ar-ddarpariaeth-i-ddatblygu-disgyblion-fel

rhieni a gofalwyr adroddiad arolygiad ysgol maes y gwendraeth 2023 0.pdf

adroddiad arolygiad maes y gwendraeth 2023 1 .pdf