Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Diogelu ac Amddiffyn plant

Mae Ysgol Maes y Gwendraeth yn ymrwymedig i sicrhau lles a diogelwch pob disgybl. Credwn yn gryf yn hawl pob disgybl i ddysgu mewn amgylchedd gefnogol, ofalgar a diogel er mwyn datblygu’r gred, uchelgais a’r hyder i wireddu eu potensial llawn. Mae gan yr ysgol weithdrefnau cadarn ar gyfer cadw'n plant yn ddiogel. Rydym yn cydweithio’n agos gyda rhieni/gofalwyr ac asiantaethau allanol ac yn dilyn Canllawiau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan ar gyfer diogelu. Mae polisi penodol gennym sydd i’w weld ar y wefan o dan yr adran Gwybodaeth || Polisiau ysgol.

Mae staff allweddol o fewn yr ysgol yn gyfrifol am faterion sy’n ymwneud ag amddiffyn plant, sydd wedi derbyn hyfforddiant ychwanegol. Y staff allweddol yma yw: 

 

Mrs Rhian Adams:

Athro Dynodedig Amddiffyn Plant

 

Mr Arwyn Thomas:

Dirprwy Athro Dynodedig Amddiffyn Plant

 

Mrs Samantha Demarco:

Dirprwy Athro Dynodedig Amddiffyn Plant

 

 

 

Operation Encompass || Operation Endeavour