Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Dug Caeredin

Croeso i'r adran Gwobr Dug Caeredin!

'Mae gwobr Dug Caeredin yn rhaglen heriol o weithgareddau a fydd yn eich helpu i ddysgu sgiliau newydd, helpu eraill, gweithio fel tîm, profi antur a chael ymdeimlad gwych o gyflawniad. Yn fwy na hynny, mae llawer o sefydliadau, fel cyflogwyr a phrifysgolion wrth eu bodd ac yn cofleidio'r hyn y mae'n ei ddweud amdanoch chi fel person.'
Rydym yn falch fel ysgol o allu cynnig y gwobrau Efydd (bl.10), Arian (bl.12) ac Aur (bl.13) Dug Caeredin i unrhyw ddisgybl sy'n dymuno cymryd rhan, tra hefyd yn darparu cyfleoedd pellach i ddisgyblion wneud cais am gyrsiau 'Arweinwyr Ifanc' yng Nglan-llyn a Llysgenhadon Ieuenctid yn y DU. Ar hyn o bryd mae gennym ddisgybl blwyddyn 12 wedi cofrestru a hyfforddi i ddod yn Llysgennad Ieuenctid - un o ddim ond 50 yn y DU!
Dros y blynyddoedd mae'r wobr wedi tyfu yn nifer y cyfranogwyr, staff hyfforddedig a chyfleusterau a nawr rydym yn gallu cynnig pob lefel o'r wobr gyda chefnogaeth barhaus ac amhrisiadwy Cyngor Sir Gaerfyrddin. Er mwyn cyflawni'r cymhwyster, mae angen i'r unigolyn gwblhau 4 agwedd sy'n cynnwys gwaith ELUSENNOL, dysgu SGIL newydd, ymrwymo i dasg GORFFOROL a chwblhau ALLDAITH ymarfer yna asesiad terfynol. Mae'r terfyn amser ar gyfer pob agwedd yn dibynnu ar lefel y dyfarniad. Dilynwch y ddolen isod i ddysgu mwy...

Mae newyddion a gwybodaeth ddiweddar yn cael eu hysbysu ar Google Classroom - Côd - mxorzki

Facebook a Trydar - @DugCaerMYG

Cadwch lygad cyson.

Gwobr Dug Caeredin Efydd Haf 2023

 

Gwobr Dug Caeredin Arian Haf 2023

 Dyma'r dyddiadau ar gyfer ein allteithiau efydd ac arian eleni:

Mae ychydig o ddiwygio am ymarferion efydd gan fod y canllawiau wedi newid ym Mhenbre.
Efydd ymarfer (Bannau)
Efydd ymarfer (Penfro)
Efydd Asesiad (Bannau)
Efydd Asesiad (Penfro)
Ymarfer Arian
Asesiad Arian
Ebrill 11/12
Ebrill 18/19
Mehefin 24/25
Gorffennaf 15/16
Mehefin 6/7/8
Gorffennaf 1/2/3

llythr dyddiadau cymraeg 2024.pdf