Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

 • SearchSearch Site
 • Translate Translate Page
 • Twitter Twitter
 • Facebook Facebook
 • Instagram Instagram
 • ParentPay ParentPay

Gwisg Ysgol

Cliciwch yma am wybodaeth ynglŷn â grant gwisg ysgol ac offer.

YMDDANGOSIAD - CYTUNDEB DISGYBL

 • Disgwylir i bob disgybl gydymffurfio a mynychu’r ysgol yn y wisg swyddogol ar bob achlysur. Ni chaniateir unrhyw wyro o’r rheolau.

 • Mae ymddangosiad TACLUS yn bwysig BOB AMSER i bob disgybl.

 • Rhaid i ymddangosiad bob disgybl fod yn DDERBYNIOL I’R YSGOL BOB AMSER.

 • Bydd y wisg ysgol gywir yn cael ei gwisgo bob dydd.

 • ESGIDIAU DU (lledr meddal neu caled) — dim sodlau uchel nac esgidiau canfas.

 • Hyd y sgert i gyrraedd y benglin.

 • Dim lliwiau gwallt llachar nac annaturiol e.e. cochbinc/porffor/oren a.y.b.

 • Dim steil gwallt anaddas.

 • DIM COLUR ar yr wyneb na’r ewinedd.

 • UN pâr o glustdlysau (studs) yn llebed (earlobe) y glust yn unig (am resymau iechyd).

 • DIM TLYSAU ERAILL o gwbl ar unrhyw ran o’r corff .

 • COTIAU glas tywyll, du a llwyd yn unig. Dim denim, dim lliwiau llachar.

 • DIM TROWSUS STREIPIOG.

 • Dim hwdis na jìns.

 • DYLID GOSOD ENW’R DISGYBL AR BOB DILLEDYN. CYFRIFOLDEB Y DISGYBL YW GOFALU AM EI WISG A’I EIDDO EI HUN.

  

 Gwisg swyddogol yr ysgol

 Cit Addysg Gorfforol swyddogol yr ysgol

 

Gellir prynu gwisg ysgol trwy’r cyflenwyr canlynol:

(Drwy wefan yn unig)