Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Gyrfaoedd a Byd Gwaith

Mae disgyblion yr ysgol yn cael llu o brofiadau Gyrfaoedd a Byd Gwaith boed trwy'r cystadlaethau, prosiectau byw, profiad gwaith, ymweliadau ac yn y blaen. Rydym yn cydweithio'n agos gyda chwmnïau ac asiantaethau lleol megis Castell Howell, Y Gerddi Botaneg, Menter Cwm Gwendraeth a Chynllun Profi, Menter Gorllewin Sir Gâr.

Ein Cynghorydd Gyrfaoedd Gyrfa Cymru yw Mr John Selby ac mae ef yn gweithio ar safle'r ysgol 2 i 3 dydd yr wythnos.

Os ydych yn awyddus i gael cyngor pellach ynglŷn â'ch opsiynau a chynllunio'ch gyrfa, paratoi at gael swydd, dod o hyd i ac ymgeisio am brentisiaethau, cyrsiau a'r hyfforddiant cywir yna cliciwch ar wefan Gyrfa Cymru.

 

Mae gwefan Profi yn wych i'ch helpu chi i ddysgu mwy am sgiliau byd gwaith yn ogystal â chadw cofnod o'ch datblygiad personol wrth ymgymryd â phrofiadau a dysgu sgiliau newydd.

 

Chwilio am swydd rhan amser?

Oriau gwaith a ganiateir i sicrhau iechyd, lles, diogelwch ac addysg plant