Dolenni Cyflym

Dolenni Cyflym

Ysgol Maes y Gwendraeth

  • SearchSearch Site
  • Translate Translate Page
  • Twitter Twitter
  • Facebook Facebook
  • Instagram Instagram
  • ParentPay ParentPay

Llais y Rhiant / Gwarcheidwad

Rydym yn awyddus i wrando ar lais rhieni/gwarcheidwaid. Mae’n galonogol derbyn canmoliaeth gan rieni a gwarcheidwaid am yr hyn rydym yn ei wneud yn dda a derbyn syniadau ac awgrymiadau ar feysydd y gallem eu gwella ymhellach.

Os oes gennych unrhyw sylwadau, mae croeso cynnes i chi anfon e-bost at yr Uwch Dîm Arwain.

  

Cysylltwch a'r Uwch Dîm Arwain

 

Rydym yn cynnal cyfarfod tymhorol gyda charfan o rieni/warcheidwaid yr ysgol a hynny er mwyn trafod amrywiol faterion megis iechyd a lles; darpariaeth gwersi ABCh; Classcharts.

Os hoffech fod yn rhan o’r broses hon, anfonwch e-bost at rhian.adams@maesygwendraeth.org